GYES-ről visszatérő munkavállaló

Az érvényes munkaszerződés alapján a munkáltatónak foglalkoztatási kötelezettsége áll fenn a munkavállalóval szemben, így a keresőképtelenség megszűnését követően biztosítania kell számára a munkavégzéshez szükséges feltételeket.

Az Mt. 65. §-a szerint a munkaviszonyt mind a munka-vállaló, mind a munkáltató felmondással megszüntetheti. A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt – többek között – a várandósság, illetve a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. §) tartama alatt.

Ahogy a törvény vonatkozó rendelkezéséből látjuk, a munkavállalót felmondási tilalom illeti meg. Fontos azonban, hogy ez a védelem a munkavállalót csak a gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadság idejére illette meg, tehát a munkába állás pillanatától megszűnik. Ekkortól a munkáltató rendes felmondással bármikor megszüntetheti a munkaviszonyt. Felhívjuk a figyelmet, hogy az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonyának felmondással történő megszüntetése esetén a gyermek hároméves koráig akkor is fennáll a védelem, ha a munkavállaló a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot nem vesz igénybe. A munkáltató az Mt. 66. §-ának (1) bekezdése alapján köteles megindokolni a munkaviszony megszüntetését, így a „megszűnt a pozíció” indok nem feltétlenül állja meg a helyét egy esetleges munkaügyi per esetén a bíróságon.

Ameddig azonban nem szünteti meg a munka-viszonyt a munkáltató, addig a szerződés alapján járó munkabért köteles a munkavállaló rendelkezésére bocsátani, ha az rendelkezésre állási kötelezettségének eleget tesz.

Ha mégis felmondásra kerülne sor a munkáltató részéről, a munkavállaló védelmét szolgálja az Mt. 66. §-ának (3) bekezdése is, amely szerint kizárólag a munkáltató személyében bekövetkező változás nem szolgálhat a munkáltató felmondásának indokául.

Így tehát a „megszűnt az a munkakör” kifogás nem elegendő a munkáltató jogszerű felmondásához. Ettől függetlenül valószínűleg ki tud találni olyan indokot a munkáltató, amely egy jogszerű felmondás alapja lehet, így érdemes lehet kompromisszumképpen egy másik munkakörben való foglalkoztatásban megállapodni.

Munkakör-módosításáról csak akkor lehet szó, ha azzal a végzendő munkák jellege megváltozik, és az nem felel meg a munkaszerződéses tevékenységnek. Így ha a fogtechnikus munkavállalót a munkakörén belül anyagában és egyes munkaműveletekben eltérő, más termék készítésére osztják be, nem történik munkaszerződés-módosítás (LB Mfv. I. 10.902/2000.). Nem minősül munkaszerződés-módosításnak, ha a munkavállaló munkájának jellege és munkafeladatai változatlanok, de más szervezeti alárendeltségben végzi munkáját (MD.II.291.).

Nincs munkaszerződés-módosításról szó abban az esetben sem, ha a munkaköri leírást a munkaszerződéses munkakört nem érintően módosítják (BH 1997.213.). A munkaszerződésben nem szereplő, de a felek szóbeli megállapodása alapján huzamosabb időn keresztül ellátott feladattal a munkakör módosul, amit nem érint a munkaszerződés írásbeli módosításának hiánya (Mfv.II.10.358/2008/3., Mfv.I.10.892/2016/10.). Munkaszerződés-módosításnak minősül viszont az egyes munkakörhöz tartozó lényeges tevékenység végzésének a megtiltása. Például, ha a szívsebészeti osztályon dolgozó szívsebészszakorvost a fekvőbeteg ellátásától és a szívműtétektől eltiltja a munkáltató (LB Mfv. I. 10.350/2010.). Ha a munkavállaló írásba foglalás nélkül elfogadja a munkáltató által tartós jelleggel felajánlott másik munkakört, és ott hosszabb időn át munkát végez, e munkakör csak közös megegyezéssel módosítható (EBH 1999.142.).

Összegezve: a gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadság ideje alatt a munkáltató nem szüntetheti meg a munkaviszonyt, és a fizetés nélküli szabadság megszűnését követően köteles munkabért adni a munkavállaló részére akkor is, ha feladatot nem tud adni neki a megszűnt munkakör miatt. Az ellátásra való jogosultság megszűnését követően azonban megszűnik a munkavállaló védelme, és rendes felmondással a munkáltató – az általános szabályok szerint – bármikor megszüntetheti a jogviszonyt.