Április 1-től változott a munkaerő közvetítés ÁFÁ-ja

Egy régóta húzódó, munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásokkal kapcsolatos áfakérdésben döntött az elmúlt hetekben az Európai Bizottság. A döntés következtében 2021. április 1. napjától a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó magyar áfaelőírások szűkebb körben teszik lehetővé az úgynevezett fordított adózást, a legtöbb esetben egyenesen fognak adózni ezek a szolgáltatások.

A módosításhoz nem kapcsolódik az áfatörvényben átmeneti szabály, ugyanakkor március elején a Pénzügyminisztérium és a NAV kiadott egy közös tájékoztatót, ami több gyakorlati kérdést is tisztáz a hatálybalépéssel és az új előírások alkalmazásával kapcsolatban.

A következőkben ismertetünk néhány kérdéskört, ami meglátásunk szerint tipikusan felmerülhet a munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásban érintett adózóknál (akár a szolgáltatást nyújtó, akár az igénybevevő oldalán). Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy átmeneti szabály hiányában az esetek minden körülményének és tényének ismeretében lehet egy munkaerő-kölcsönzési szolgáltatást áfa-szempontból megítélni és arról véleményt mondani az átmeneti időszak tekintetében.

Mely szolgáltatások adóznak továbbra is fordítottan?

A módosítás eredményeként kizárólag a következő, úgynevezett „építőipari” munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások maradnak továbbra is a fordított adózás hatálya alatt:

» az építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan átadásával (termékértékesítéssel) kapcsolatos szolgáltatások, valamint

» az ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakítására, megváltoztatására irányuló építési, szerelési munkával kapcsolatos szolgáltatások.

Ezekben az esetekben természetesen a fordított adózás egyéb feltételeinek is meg kell felelniük az adózóknak (például a szolgáltatás nyújtója és igénybevevője is rendelkezik magyar adószámmal, azaz áfaalanynak minősül, nem élvez alanyi adómentességet stb.) ahhoz, hogy ténylegesen fordított adózást alkalmazhassanak.

A fentiekben nem említett esetekben a munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások 2021. április 1-jétől egyenesen adóznak áfa szempontjából.

Mi a rendezőelv az átmeneti időszak számlázásaival kapcsolatban?

Átmeneti szabályok hiányában a fordított adózás alól kieső munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások áfaterhére az adott ügylet áfatörvény szerinti teljesítésének időpontja az irányadó. Ennek következtében, amennyiben az áfatörvény szerinti teljesítésre 2021. április 1-jét megelőzően kerül sor, úgy arra az ügyletre még a fordított adózás szabályait kell alkalmazni. Ugyanakkor, amennyiben a szolgáltatásnyújtás áfatörvény szerinti teljesítése április 1-jére vagy azt követő időpontra esik, abban az esetben már az egyenes adózás szabályai szerint kell eljárni.

A munkaerő-kölcsönzési iparágban gyakori az úgynevezett időszakos elszámolás. Ilyen esetekben az áfatörvény speciális teljesítési szabályai mentén kell eljárni. Lényeges szempont például, hogy egy adott időszakról utólag vagy előre számol el partnerével a szolgáltatás nyújtója. Az áfatörvény ugyanis ezekhez az elszámolási módokhoz eltérő teljesítési szabályt határoz meg.

Mindazonáltal, az egységes rendezőelv ezekben az esetekben is az, hogy fordított adózású számlát kell kiállítani, ha az időszakos elszámolású ügylet áfatörvény szerinti teljesítése április 1. előtti, és egyenes adózású számlát, ha a teljesítés április 1-jére vagy azt követő időpontra esik.

Ha a számlázandó időszak áthúzódik április 1-jén, például az elszámolás kéthavonta történik (március-április), akkor sem kell megbontani a vonatkozó számlát. Az ilyen esetekben is az áfatörvény szerinti teljesítés lesz az irányadó rendezőelv.

Van tisztázatlan kérdés a szabályozással kapcsolatban áfa-szempontból?

Tekintettel arra, hogy az áfatörvény nem tartalmaz átmeneti előírásokat, példának okáért értelmezés kérdése, hogy kell eljárni előleg fizetése esetén. Ha például április 1-jét követően történik a végszámla kiállítása, de előleget a szolgáltatásnyújtó már kapott ezt megelőzően partnerétől, amit fordított adózásúként kezelt áfa-szempontból, kérdéses, hogy ezt hogyan kell beszámítani a végszámlába.

A munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos, 2015-ös áfamódosítás (amikor egyenesből lett fordított adózás) ezt a kérdéskört megnyugtatóan rendezte az átmeneti szabályozással és a kapcsolódó 2015/2. Adózási kérdéssel. Ugyanakkor, jelenleg erre a kérdéskörre vonatkozóan egyelőre nincs konkrét előírás vagy iránymutatás.

Milyen feladatok merülnek fel az „átállással” kapcsolatban?

Az érintett adózóknak többek között számolniuk kell azzal, hogy a számlázási rendszert, illetve a folyamataikat hozzá kell igazítaniuk a módosításhoz és az átmenettel kapcsolatos rendezőelvhez. E tekintetben például a számlázási programot lehet szükséges módosítani, ami adott esetben bonyolult lehet, tekintettel az évközi változásra.
A programnak ugyanis kezelnie kell a különböző munkaerő-kölcsönzési tevékenységeket (építőipari vagy egyéb munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás), valamint az átmeneti időszak tekintetében azt, hogy időszakos elszámolásról van szó, vagy a főszabály alkalmazandó (például egy egyszeri teljesítésre), és ezek alapján egyenesen vagy fordítottan adózik az ügylet.
Az is elképzelhető, hogy már egy kiállított számlát kell módosítani, és ennek megfelelően arról tájékoztatni kell a partnert többek között azon okból is, mert jelentős áfafinanszírozási kérdés merülhet fel.