Kérdések és válaszok az ünnepnapi, illetve hétvégi munkavégzésről

 1. A munkavállaló 2021. március 15-én dolgozott. Mennyi pótlék jár neki az alapbéren felül?

Az Mt. 140. § (2) bekezdése szerint a munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén 100 százalék bérpótlék illeti meg. Azaz az alapbéren felül 100 százalék bérpótlékra jogosult.

 1. Ha ez a munkavállaló szombaton dolgozik, mennyi pótlék jár neki az alapbéren felül?

Mivel hétfőtől péntekig végez munkát, a szombaton történő munkavégzés rendkívüli munkaidőnek minősül. Az Mt. 143. § (4) bekezdése szerint a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék jár. A bérpótlék mértéke 50 százalék, ha a munkáltató másik heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) biztosít.

A szabadidőt vagy a heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) legkésőbb az elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést követő hónapban, egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása esetén legkésőbb a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak végéig kell kiadni. Ettől eltérően munkaidőkereten felül végzett munka esetén a szabadidőt legkésőbb a következő munkaidőkeret végéig kell kiadni. A felek megállapodása alapján a szabadidőt legkésőbb a tárgyévet követő év december harmincegyedik napjáig kell kiadni.

Amennyiben a munkáltató egyenlőtlen munkarendben (munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alkalmazása mellett) foglalkoztatná a munkavállalót és beosztaná szombatra, rendes munkaidőben történő munkavégzésre, abban az esetben nem kellene bérpótlékot fizetni a munkavállaló részére.

 1. Ha ez a munkavállaló vasárnap dolgozik, mennyi pótlék jár neki az alapbéren felül?

Az Mt. 140. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) jár,

 1. a) ha a munkavállaló a rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontban meghatározott feltételek alapján kötelezhető, továbbá
 2. b) a rendkívüli munkaidőre
 3. ba) az a) pontban meghatározott munkavállalónak,
 4. bb) ha a munkavállaló a 101. § (1) bekezdés alapján rendes munkaidőben történő munkavégzésre nem kötelezhető.

 

A hivatkozott 101. § (1) bekezdés alapján vasárnapra rendes munkaidő

 1. a) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,
 2. b) az idényjellegű,
 3. c) a megszakítás nélküli,
 4. d) a több műszakos tevékenység keretében,
 5. e) a készenléti jellegű munkakörben,
 6. f) a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben,
 7. g) társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből eredően – e napon szükséges munkavégzés esetén,
 8. h) külföldön történő munkavégzés során, valamint
 9. i) a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál

foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.

Az Mt. 101. § és a 140. § rendelkezései alapján a törvény a vasárnapi pótlékra való jogosultságot azon munkavállalók részére biztosítja, akik a munkáltatói munkaszervezés következtében végeznek munkát vasárnap rendes munkaidőben. Ebből következően azok a munkavállalók, akiket a munkáltató olyan tevékenység keretében foglalkoztat, amely esetében a vasárnapi munkavégzés a körülményekből, a munkakör sajátosságából szinte magától értetődően következik, nem jogosultak pótlékra (kollektív szerződés vagy a felek megállapodása alapján ez a pótlék a lent meghatározott munkavállalókon kívül más munkavállalók részére is megállapítható).

Vasárnapi munkavégzés esetén 50 százalék vasárnapi pótlék jár, ha a munkavállaló rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag több műszakos tevékenység keretében, készenléti jellegű munkakörben kerül sor, továbbá a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló részére. Azaz, ha bármely más eset alapján vasárnapi munkavégzés rendelhető el, a munkáltató nem köteles a vasárnapi pótlék megfizetésére. Az érintett munkavállaló tehát nem jogosult vasárnapi pótlékra.

Jár azonban részére az alapbéren felül 100 százalék bérpótlék, a 2. kérdésre adott válasszal azonos indok alapján.

 1. Ha ez a munkavállaló vasárnap dolgozik, amely egyébként pirosbetűs ünnep is (például pünkösdvasárnap), akkor mennyi pótlék jár neki az alapbéren felül?

Az Mt. 140. § (2) bekezdése szerint a munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén 100 százalék bérpótlék illeti meg. A munkaszüneti napokat az Mt. 102. § tételesen felsorolja. Ezek az alábbiak: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25–26.

A húsvéti és pünkösdi ünnepek munkajogi szempontból nem jelentenek egybefüggő munkaszüneti napokat. Azonban, bár a vasárnap nem munkaszüneti nap, az Mt. 140. § (3) bekezdése kötelezően előírja, hogy e napra a munkaszüneti napra vonatkozó munkaidő-beosztási szabályokat kell alkalmazni. Azaz, aki dolgozik húsvétvasárnap és/vagy pünkösdvasárnap, az szintén jogosult 100 százalék bérpótlékra az alapbéren felül.

 1. Adott egy éttermi szolgáltatást nyújtó kft. amely a hét minden napján nyitva van. A munkavállalók munkaidőkeretben dolgoznak. A munkaidőkeret előre 1 hónappal meghatározásra kerül. A munkaidőkeret alapján a munkavállaló rendes beosztása 2021. március 15-ére esik. Jár-e neki pótlék az alapbéren felül?

Jár az alapbéren felül 100 százalék bérpótlék, ugyanis munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén minden esetben jár a bérpótlék.

 1. A munkaidőkeret alapján a munkavállaló rendes beosztása vasárnapra esik – havi 1 vasárnap szabad. Jár-e neki pótlék az alapbéren felül? Ha igen, hány százalék? A vasárnap ünnepnap is egyben.

Mivel a vasárnap munkaszüneti nap, ezért jár a 100 százalék bérpótlék az alapbéren felül, figyelemmel a 4. és 5. kérdésre adott válaszra.

Abban az esetben, ha nem esne munkaszüneti napra a vasárnap, vasárnapi pótlék a 3. kérdésre adott válasz alapján járna: ha a leírt három eseten kívül – Mt. 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontjai – bármely más eset alapján vasárnapi munkavégzés rendelhető el, a munkáltató nem köteles a vasárnapi pótlék megfizetésére. Az étterem rendeltetése folytán vasárnap is működő munkáltató, így nem jár vasárnapi pótlék.

 1. A 6. kérdést kiegészíteném úgy, hogy a vasárnap ünnepnap is egyben. Jár-e neki pótlék az alapbéren felül? Ha igen, hány százalék?

Munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén (essen az akár vasárnapra), minden esetben jár 100 százalék bérpótlék a munkavállaló részére az alapbéren felül.